Make your own free website on Tripod.com

Selamat Datang Ke laman web KuKeratKukuKakiKirikuKukuKakiKirikuKukerat

 

 

       

                                          Dibangunkan Oleh:                                      

BUSHROH BT YAHYA (1712)

NOORAZIMAH BT OTHMAN (1711)

NOORAINI BT HAT (1708)

KULLIYYAH: TEKNOLOGI MAKLUMAT 

SEMESTER 5

SUBJEK: RANGKAIAN MULTIMEDIA

 

 

 

 

 

 

 

NEXT